สระแก้ว I ส.ส.สุรศักดิ์ ห่วงใยช่วยเหลือพี่น้อง ต.บ้านด่าน ประสบเหตุวาตภัย

ส.ส.สุรศักดิ์  ชิงนวรรณ์  ส.ส.สระแก้ว เขต 3 และ ทีมงานส.ส. ประสานขอรับการสนับสนุน จาก หจก.นวรรณ  จัดชุดถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน คนบ้านด่าน  อรัญประเทศ

ที่ประสบเหตุ วาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 45 หลังคาเรือน พร้อมกับมอบชุดป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย , เจลแอลกอฮอล์ , สบู่ ณ เทศบาลตำบลบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ขอขอบคุณ ร.ต.เหรียญชัย มาวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมให้การต้อนรับ

Related posts