ลพบุรี I คณะสงฆ์ เจริญพุทธมนต์ รตนสูตร สร้างขวัญกำลังใจ ปัดเป่าโควิด

ที่ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี พระครูภาวนาโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และพระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี นำคณะสงฆ์ จากวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี กว่า 30 รูป พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธี เจริญพุทธมนต์ ในบทสวด “รตนสูตร” ต่อเบื้องหน้าหลวงพ่อโต ซึ่งพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ พระโบราณในสมัยอยุธยา ภายในพระอุโบสถ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ปัดเป่าโควิด และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกหนังสือด่วนที่สุด ให้ทุกวัดเจริญพุทธมนต์ “รตนสูตร” สวดมนต์สร้างขวัญกำลังใจ ปัดเป่าโควิด พร้อมเพรียงกันวันที่ 11 พ.ค.2564 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่

ซึ่งใน สมัยพุทธกาล การระบาดของโรคเคยปรากฏ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สวดมนต์บท รตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่การระบาดสร้างความตื่นตระหนก ต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย   ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกําลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญ พระพุทธมนต์ โดยกำหนดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

โดยให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยพร้อมเพรียงกันส่วนวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม และหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ สวดบทรตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

Related posts