ชลบุรี I สวดเจริญพระพุทธมนต์ เป็นขวัญกำลังใจไล่โควิด 19

ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทสวดรัตนสูตร มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พัทยาใต้ จ.ชลบุรี โดย เจ้าคุณพระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธัมมโชโต) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชน เจริญพระพุทธมนต์บทสวดรัตนสูตร โดยพบว่ามีประชาชนในพื้นที่เขตเมืองพัทยาเข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ไม่มากนัก ท่ามกลางการระวังป้องกันตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทอันตรายทั้งมวล ให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มหาเถรสมาคม จึงมีมติดังกล่าวขึ้น เพื่อให้วัด จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกันดังกล่าวทั่วประเทศ

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts