อุดรธานี I เซฟมาร์ท มอบสินค้า ช่วยเหลือ สนับสนุน และเยียวยา 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก

ณ.ห้างเซฟมาร์ท (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามการเคหะชุมชน อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผวจ.อุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร ผิวสวัสธ์ ปภ.อุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ปชส.อุดรธานี เป็นสักขีพยานในก่รมอบสินค้าอุปโภค-บริโภค ให้กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุดรธานี รวมมูลค่า 800,000 บาท จากนายสุรศักดิ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานบริหารห้างเซฟมาร์ท และครอบครัว

นายสุรศักดิ์ สุระวรรณวิจิตร กล่าวว่า โครงการเซฟมาร์ทห่วงใย ร่วมใจสู้ภัยโควิด ซึ่งทางห้างฯได้เล็งเห็นถึงความเดือนร้อน รวมถึงเห็นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย เพื่อดูและและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ จึงได้ร่วมกับทางบริษัทคู่ค้า นำสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท ช่วยเหลือ สนับสนุนและเยียวยา

แบ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค มูลค่า 150,000 บาท ให้กับนางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นำไปมอบต่อยังเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองคนเข้าเมือง ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ณ โรงพยาบาลสนาม และผู้ที่กำลังกักตัวอยู่ที่บ้าน (Self Quarantine) มอบสินค้าอุปโภค-บริโภค มูลค่า 150,000 บาท กับนายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์ สสจ.อุดรธานี เพื่อนำไปมอบต่อยังบุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือชาวอุดรธานี ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ ยังมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 2,000 ชิ้น มูลค่า 100,000 บาท และถุงขยะคัดกรองเชื้อ ให้กับ นายแพทย์สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาลอุดรธานี มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,000 ชิ้น มูลค่า 50,000 บาท และถุงขยะตัดกรองเชื้อ ให้กับ พันโทหญิงปรานี ใจชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม และมอบสินค้าอุปโภค-บริโภค มูลค่า 350,000 บาท ให้กับนายศุภชัย จันทรสุริยวิช ประธานมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี และคณะ เพื่อนำไปมอบต่อยังผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาตของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ แก่คนในชุมชนต่างๆของจังหวัดอุดรธานี ขณะเดียวกันยังได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ให้กับพนักงานเซฟมาร์ท และบริษัทในเครือ ทุกบริษัท รวมทั้งสิ้น 200 กรมธรรม์ อีกด้วย

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ตนเองได้รับการประสานจากทางห้างเซฟมาร์ท ซึ่งได้รับรู้ถึงปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทางห้างฯเองก็ได้มีการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ผู้ยากไร้มาโดยตลอด มีการแจกสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งก็มีประชาชนมารอเข้าคิวรับของเป็นจำนวนมาก แต่ในครั้งเพื่อความปลอดภัยจึงต้องมีการทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จะมอบให้แก่หน่วยงานเพื่อนำไปมอบต่อให้กับ ผู้เดือดร้อน ผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับจากผลกระทบ จึงขอขอบคุณทางห้างเซฟมาร์ท รวมถึงคู่ค้าที่ได้มอบสิ่งของสนับสนุนและช่วยเหลือทางจังหวัดในครั้งนี้

Related posts