ระยอง I สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบเงินและถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายพัฒนชัย สรรกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้มอบเงิน จำนวน 33,500 บาท และถุงยังชีพ จำนวน 79 ถุง ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม มอบให้จังหวัดระยอง โดยมีว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นางบุศรินทร์ เกิดมณี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดระยอง และนายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เป็นตัวแทนรับมอบ

นายพัฒนชัย สรรกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ยังพบมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มีความห่วงใยผู้พิการทางสายตาที่มีอยู่ในทุกจังหวัด จังได้จัดโครงการมอบเงินและถุงยังชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้พิการทางสายตาดังกล่าวขึ้น ซึ่งจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่ 10 ที่มีการดำเนินการส่งความช่วยเหลือแก่ผู้พิการทางสายตา โดยเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ ทางจังหวัดจะส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแจกจ่ายให้กับผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อไป

วฐิต : ธีรวัฒน์ I ระยอง

Related posts