ชลบุรี I ทหารเรือรวมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล กรมสมเด็จพระเทพฯ

ที่อาคารเรียนรวม ศูนย์ การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้  พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมผู้บังคับบัญชา เดินทางมาตรวจเยี่ยม ข้าราชการ ทหาร กองประจำการ ของกองทัพเรือ ที่เข้าร่วมในกิจกรรม การบริจาดโลหิต  ให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเพื่อ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564

จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกที่3  ส่งผลกระทบต่อผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก หากขาดโลหิตจะส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยผ่าตัด ตกเลือดหลังคลอด และผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจำ

สำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของ ข้าราชการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในวันนี้ จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 และเพื่อแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี ความเป็นสาธารณประโยชน์ของประชาชนชาวไทย และประการสำคัญเป็นห้วงที่โลหิตขาดแคลน ในช่วงภาวะวิกฤติ Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จากการถูกงดกิจกรรมทางสังคมรวมถึงการบริจาคโลหิตน้อยลง ส่งผลให้สถานพยาบาลต่างๆ จนถึงธนาคารเลือดขาดแคลนเลือดในช่วงวิกฤตินี้ไปด้วย

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts