นครสวรรค์ I นายก อบจ.นำทีมฟังปัญหาชาวบ้าน ดูบ่อบาดาล ดูถนนพัง

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายก อบจ. พร้อมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย เข้าพื้นที่ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี ติดตามรับฟังปัญหาชาวบ้านในพื้นที่ ที อบต. แล้วออกดูผลงานการขุดบ่อบาดาล และเตรียมช่วยซ่อมแซมถนน ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี โดยมีนายวิโรจน์ กลิ่นโตนด สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอตาคลีเขต 1 นายณรงค์  ภักดีสุข นายกอบต.หนองโพ นายนที จันเทศ ประธานสภา อบต.หนองโพ  นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ นำเข้าพื้นที

สำหรับปัญหาในพื้นที่ตำบลหนองโพ ปัญหาใหญ่คือปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับอำเภอตาคลีไม่มีแม่น้ำ ไม่มีคลองใส้ไก่ ต้องแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการการเร่งรัดการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้านตำบลหนองโพ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2564 นางทัศวลี ผึ้งสีใส รายงานผลการดำเนินการว่า มีแผนการขุดเจาะบ่อบาดาลรวม 8 บ่อ ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จรวม 7 บ่อ และกำลังดำเนินการเจาะบ่อบาดาลอีก  1 บ่อ

นายวิโรจน์ กลิ่นโตนด  ได้รายงานถึงการขุดลอกคลอง ที่มีลักษณะตื้นเขิน จากหมู่ 6 –หมู่ 8 บ้านหัวหวาย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี ว่าดำเินการยังไม่แบ้วเสร็จ ตนเองจะขอใช้เครื่องจักรของ อบจ.ต่ออีก 2 วัน ซึ่งทางอบต.หนองโพแจ้งว่าที่ขอขยายเวลาในการใช้เครื่องจักร เพราะจะดำเนินการขุดคลองจากหมู่ 2 –หมู่ 6 ตำบลหนองโพ

นอกจากนี้นายนที จันเทศ ประธานสภา อบต.หนองโพ ยังได้กล่าวถึงปัญหาถนนบริเวณสามแยกห้วยดุก ตำบลหนองโพ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งชาวบ้านใช้ในกาจสัญจรรวม  15 หมู่บ้าน สภาพเป็นถนนหินคลุก มีสภาพผิวการจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาลำบาก ทาง อบต.ไม่มีศักยภาพในการซ่อมแซม อยากขอให้ทาง อบจ .นครสวรรค์ ช่วยแก้ไขซ่อมแซมถนน นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นครสวรรค์ จัดส่งช่างออกมาสำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป

หลังจากนั้น นายก อบจ. นครสวรรค์ ได้เดินทางเข้าไปที่ขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อที่ 1 ที่หมู่ 9 หมู่บ้านหนองปืนแตก ตำบลหนองโพ โดยเจาะได้น้ำที่ความลึก 104 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 7 คิว ชาวบ้าน 145 ครัวเรือน  500 คน สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคได้

บ่อที่ 2 ที่หมู่ 9 หมู่บ้านหนองปืนแตก ตำบลหนองโพ ทำการเจาะกลางไร่ข้าวโพด โดยเจาะได้น้ำที่ความลึก 46 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 7 คิว ชาวบ้าน 7 ครัวเรือน  30 คน ซึ่งพื้นที่หมู่ 9 เป็นพื้นที่ราบสูง โดยอบต.หนองโพ จะทำถังสูงเพื่อสูบน้ำไว้เก็บ และปล่อยน้ำแจกจ่ายโดยวิธีแรงดันให้ชาวบ้านในพื้นที่ข้างเคียงสามารถใช้น้ำได้ด้วย

 

Related posts