จันทบุรี I รอง ผวจ.พร้อมภริยา และญาติ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้ รพ.พระปกเกล้า

ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าตึกประชาธิปกศักดิ์เดช โรงพยาบาลพระปกเกล้า นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยภริยา และญาติ พ่อค้า คหบดี ภาคเอกชน ร่วมมอบเงินสด และ สิ่งของที่จำเป็นในการป้องกันรักษาผู้ป่วยโควิด 19 สร้างขวัญกำลังใจ พร้อมเงินสด

ประกอบด้วย ธนา เจมส์ มอบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 500,000 บาท ห้างเพชรทองแม่กิมตีเงินสด 200,000 บาท โชติกาน้ำแร่ธรรมชาติสวนผึ้งมอบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น  800,000 บาท นอกจากนี้ยังมีขนม อาหาร น้ำดื่ม แก่นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาคผ็อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรีเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จันทบุรี รวมทั้งเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วยที่กำลังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน และ โรงพยาบาลสนาม

ชลาธร I จันทบุรี

Related posts