นครสวรรค์ I ประชุมออนไลน์ชี้แจงป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โควิด

ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง เพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ ทางไกล (Video Conference) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฯ

Related posts