นครสวรรค์ I หลายองค์กรร่วมใจตั้งครัวกลางช่วยโควิดแจกอาหารวันละ 1 พันชุด

ที่ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 สำนักงานนายภิญโญ นิโรจน์ สส. เขต 1 นครสวรรค์ ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  เครือข่ายพัฒนาชุมชนเมืองนครสวรรค์ ร่วมกับนายภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ได้ร่วมกันทำโครงการ “ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” โดย ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) สมาคม ชมรม ภาคธุรกิจ ร้านค้า ประชาชนชุมชน ร่วมกันจัดทำ โครงการ “ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”

ทั้งนี้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ร่วมกันมอบทุนทรัพย์และวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการจัดทำอาหาร และถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันละ 1,000 ชุด หมุนเวียนไปชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเป็นกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งจาก การว่างงาน การขาดรายได้หลัก เป็นต้น

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.การสมทบทุนโครงการ “ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” บัญชี “ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรค์วิถี บัญชีเลขที่ 633-0-53796-8 (บัญชีฯ จะมีคณะกรรมการจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ) 2. ติดต่อเพื่อบริจาคสิ่งของ วัตถุดิบ/สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 2.1 คุณสุชญา อินทปัตย์ 080-9511945 2.2 คุณอร่ามศรี จันทร์สุขศรี 084-2639151 2.3 เทศบาลนครนครสวรรค์ 056-219555 3.บริจาคสิ่งของได้ ณ จุดรับบริจาค 3.1 หน้าศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 สำนักงาน ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ถ.ดาวดึงส์ (ตรงข้ามถาวรฟาร์ม) 3.2 หน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครสวรรค์(ดับเพลิง) ตรงข้าม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 3.3 ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์

Related posts