สมุทรสาคร I บูรณาการกวาดล้างอาชญากรรมป้องกันเหตุสงกรานต์

พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด ทำการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

ซึ่งการระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมฯ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,ตำรวจท่องเที่ยว,ตำรวจน้ำ,ทหาร,ฝ่ายปกครอง (อพปร.),เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร,อาสาตำรวจบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกือบ 200 นาย

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางหรือสถานที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม  เพื่อสกัดกั้นตรวจค้นยาเสพติด,สิ่งผิดกฎหมาย จับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม ที่อาจนำไปใช้ในการกระทำความผิด ตรวจค้นสถานบริการแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ

ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งปฏิบัติการนี้ฯ เป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  และจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร

ชูชาต I สมุทรสาคร

Related posts