ราชบุรี I สว.มอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง

นางเบญจรัตน จริยธาราสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ปรึกษาโครงการสืบสานพระราชปณิธานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางเข้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ให้สามารถรองรับผู้ป่วย ได้อย่างทั่วถึงและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องให้สารละลายทางเส้นเลือดดำพร้อมเสาน้ำเกลือ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องควบคุมการให้สารน้ำโดยกระบอกฉีดยาจำนวน 1 เครื่อง, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องวัดความดันแบบกระเป๋า จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 4 เครื่อง อีกทั้งวัสดุสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ อาทิ ถุงมือตรวจโรค หน้ากากอนามัยและเฟสชิลล์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE เจลแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อ ถุงขยะประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์กีฬา คิดเป็นมูลค่าจำนวนเงิน 320,000 บาท รวมทั้งมอบอาหารว่าง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและตรวจรักษาผู้ป่วยในช่วงที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยมี แพทย์หญิงผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เป็นผู้รับมอบโดยจะนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับมาไปให้บุคลากรทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย และพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts