คณะทำงานโฆษก ทภ.3 / กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 132

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 132 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

  • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ผนึกกำลังประชาชนต้านข่าวปลอม
  • การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • สรุปผลการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ห้วงเดือนตุลาคม 2563 – เมษายน 2564
  • โรคไข้เลือดออก

Related posts