การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตามที่ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนประชาชน และสถานที่ราชการ ในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอแม่สะเรียง, อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับความเสียหายจากพายุและฝนตกหนัก

ในการนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการพลเรือน, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าดำเนินการสำรวจความเสียหาย ซึ่งปัจจุบันได้เข้าให้ความช่วยเหลือ และซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผบกระทบอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป

Related posts