สรุปผลการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าว เพื่อความมั่นคงของพลเรือน ทหาร ตำรวจ และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน จนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้น

โดยในห้วงเดือนตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 (7 เดือน) ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 โดยความร่วมมือพลเรือน ทหาร ตำรวจ สามารถจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ยาบ้า 67,833,824 เม็ด, ไอซ์ 1,328.29 กิโลกรัม, เฮโรอีน 694.16 กิโลกรัม, เคตามีน 175.50 กิโลกรัม, ฝิ่น 183.95 กิโลกรัม และผู้ต้องหา จำนวน 1,021 ราย รายละเอียดตามภาพ

Related posts