ราชบุรี I คณะผู้บริหาร อ.บ้านโป่ง มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง

นายประสาท กุลเรือง ประธานชุมชนซอยโรงธูป เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งพร้อมด้วย นายศรายุทธ หงษา ผู้จัดการบริษัทบ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด อำเภอบ้านโป่ง นำคณะผู้นำชุมชนและอสม. ร่วมมอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลชุดใหม่ เพื่อการทำงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้กับประชาชนพร้อมทั้งแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนที่สำคัญ บูรณาการการทำงานทุกรูปแบบสอดคล้องร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านชุมชน เชิดชูท้องถิ่น พัฒนาบ้านเกิด ยกย่องชุมชน ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อมร : สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts