นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 17/2564

ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 17/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ

Related posts