นครสวรรค์ I อบจ. เดินหน้าเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน ระดมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางอบจ.นครสวรรค์มีจุดมุ่งหมายในการทำงานที่เป็นหลักสำคัญคือ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สมาชิกสภาอบจ.ทั้งหมด 36 เขต ต้องสนใจเอาใจใส่ดูแลประชาชนให้ดี หากพบมีปัญหาต้องรีบแจ้งทันที เพื่อร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาหลักที่พบในทุกพื้นที่คือปัญหาภัยแล้งติดต่อกันอย่างยาวนานเป็นเวลาหลายปี ทางอบจ.จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและเป่าบ่อน้ำบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นการเฉพาะหน้า

อบจ.นครสวรรค์มอบหมายให้นางทัศวลี ผึ้งสีใสหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและเป่าบ่อน้ำบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากได้รับผลกระทบภัยแล้งทิ้งช่วงเป็นระยะยาวนาน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ให้มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภค

โดยในวันที่​ 15 พฤษภาคม​ 2564ได้เริ่มดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและเป่าบ่อบาดาล ดังต่อไปนี้คือ

จุดที่ 1  บ้านพุขาม หมู่​ 7 ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก ความลึกบ่อ 42 เมตร​ ระดับน้ำ 6 เมตร ปริมาณน้ำ 10 คิว​ ผู้ใช้น้ำ 30 คน ขนาดบ่อ 150 เมตร ใช้ท่อเหล็ก

จุดที่​ 2 บ้านพุขาม หมู่​ 7 ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก ความลึกบ่อ 80 เมตร​ ระดับน้ำ 20 เมตร​ ปริมาณน้ำ 4 คิว​ ผู้ใช้น้ำ 180 คน​ ขนาดบ่อ 150 เมตร​ ท่อpvc

ทั้งนี้การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนได้เป็นจำนวนมาก แต่ติดขัดที่ทาง อบจ.นครสวรรค์ มีเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลเพียงเครื่องเดียว และไม่มีหน่วยงานใดในนครสวรรค์มีเครื่องขุดเจาะเลย บางครั้งการขุดเจาะจึงดำเนินไปได้ตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างจำ

Related posts