สระแก้ว I โกอินเตอร์ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสระแก้ว ส่งออก 1,200 ตัน

ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง จัด “พิธีลงนาม MOP (MEMORANDUM OF PURCHASING ) การส่งเสริม การส่งออกมะม่วงไทยเข้าสู่ตลาดฮ่องกง” ระหว่างบริษัท Chiangmai Herbs Trading จำกัด เมืองฮ่องกง (ผู้ซื้อ : Mr. Pang Kwong Wing กรรมการบริษัทฯ) กับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว (ผู้ขาย : คุณวรเทพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานเครือข่าย) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 3 ฝ่าย

ผลการลงนาม MOP ทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว จำนวน 1,000 ตัน มูลค่ารวม 45 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 1 ปี

โดยการจัดพิธีลงนาม MOP ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ไทย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร และผลักดันตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม “อย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากตลาดฮ่องกงซึ่งมีความนิยมและต้องการบริโภคผลไม้ไทยโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนให้จังหวัดสระแก้วเป็น “สระแก้วโมเดล” สำหรับการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป

“ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าว ได้มีการลงนาม MOP ซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้ร่วมกันอีกหนึ่งคู่ ระหว่างผู้ประกอบการมะม่วงส่งออกจากจังหวัดปทุมธานี (ผู้ขาย : บริษัท Freco Asia Company จำกัด) และผู้ประกอบการนำเข้าจากฮ่องกง (ผู้ซื้อ : บริษัท Shing Kee Lan Company จำกัด) ปริมาณสั่งซื้อ 1,200 ตัน มูลค่า 55 ล้านบาท

“ด้านนายวรเทพ ก็ดีใจ ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพาณิชย์จังหวัดเกษตรจังหวัดและเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและวิสาหกิจชุมชนของเราที่รวมใจกันเป็นหนึ่งมีโอกาสดีๆเช่นนี้ และอยากให้ชาวสวนวิสาหกิจชุมชนผลิตดูแลมะม่วงเพื่อส่งออกให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้มีโอกาส ขยาย ตลาด ในวันข้างหน้าอีกหลายประเทศ ที่จะเข้ามาซื้อม่วง”ของ เรา ในจังหวัดสระแก้ว มีมากกว่านี้ครับ

 

Related posts