ชลบุรี I นายกเมืองพัทยาหารือประกันสังคม เตรียมตรวจโควิด ม.33 ถึงสถานประกอบการ

ที่ห้องนายกเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้พูดคุยหารือร่วมกับคณะจากประกันสังคมจังหวัดชลบุรี โดย นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าประกันสังคมอำเภอบางละมุง ถึงแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ได้ให้ข้อมูลว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำให้ประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ในการบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจคัดกรองให้ผู้ประกันตน ม.33 ไปประมาณ 4,000 ราย ถือได้ว่าดำเนินการไปแล้วประมาณ 70-80% ของทั้งจังหวัดชลบุรี

ในส่วนของเมืองพัทยานั้น ก่อนหน้านี้ได้เคยมีแผนปฏิบัติการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้ผู้ประกันตน ม.33 โดยเสนอให้ใช้สถานที่ท่าเทียบเรือพัทยา (แหลมบาลีฮาย) และโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เป็นสถานที่ตรวจคัดกรองโควิด แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ภาครัฐเข้มข้นเรื่องมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ต้องมีการพูดคุยวางแผนปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของ ศบค.

ทั้งนี้ จากการพูดคุยหารือดังกล่าวได้ข้อสรุป คือ “ตัวผู้ประกันตน ม.33 ไม่ต้องมา เมืองพัทยาจะไปหาเอง” โดยเมืองพัทยาจะได้จัดส่งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิดให้ถึงสถานประกอบการที่แจ้งจำนวนผู้เข้ารับบริการมาอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละแห่งให้รวบรวมจำนวนผู้ประกันตน และอาจรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงดำเนินการพร้อมกัน เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการตรวจคัดกรองต่อไป

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts