ประจวบคีรีขันธ์ I ลูกเต่าตนุฟักออกจากไข่ 69 ตัว ที่เดิมครั้งที่ 2 ในรอบ 10 วัน

น.อ.ไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หน.ศคท.จว.ปข.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ว่า เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 ได้พบลูกเต่าตนุฟักออกจากไข่ บริเวณชายหาด วัดถ้ำเขาไม้รวก ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสัตวแพทย์ ศวบต. จึงได้ประสานงาน และให้รายละเอียดเรื่องวิธีการปล่อยลูกเต่าคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัย และการจัดการหลุมไข่เต่า

โดยนายประชุม เสือเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9  ร่วมกับ นายเกริกเกียจ ลาภอาภารัตน์ ประธานองค์กรประมงชุมชนพื้นบ้านโคกตาหอม นายอิทธิพล ยังผ่อง และนางสาวศิรประภา เกษมสุขเจ้าของเกษมสุขรีสอร์ท รวมทั้งชาวบ้าน ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจสอบหลุมไข่เต่า พบว่ามีไข่เต่าตนุทั้งหมด 84 ฟอง มีลูกเต่าตนุฟัก 69 ตัว มีลูกเต่าตนุตาย 1 ตัว ไข่ติดเชื้อรา และเน่าเสีย 14 ฟอง  โดยได้ปล่อยลูกเต่าตนุกลับคืนสู่ทะเล จำนวน 69 ตัว

ซึ่งการพบแม่เต่าตนุฟักไข่ ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 จากที่พบแม่เต่าตนุฟักไข่ ณ บริเวณเดียวกัน เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64 ที่ผ่านมา ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่ถึง 10 วัน จากการตรวจสอบหลุมไข่เต่าในครั้งนั้น พบว่ามีไข่เต่าตนุทั้งหมด 88 ฟอง มีลูกเต่าตนุฟัก 50 ตัว ลูกเต่าตนุตาย 1 ตัว ไข่ติดเชื้อรา และเน่าเสีย 26 ฟอง ไข่ยังไม่พร้อมฟัก 11 ฟอง จึงได้ฝังกลบไว้ในหลุมตามเดิม

โดยได้ปล่อยลูกเต่าตนุกลับคืนสู่ท้องทะเลในครั้งนั้น จำนวน 50 ตัว และเช่นเดียวกันในวันนี้ได้ปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 69 ตัว ซึ่งเป็นภาพและเหตุการณ์ ที่สุดประทับใจเป็นอย่างยิ่งของผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts