อุดรธานี I ร.13 พัน 3 “เปิดตู้แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือประชาชน สู้ภัยโควิด – 19”

ที่ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 เทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี พ.ท.บริสุทธิ์  สุจินพรัหม (สุจินพรัม) ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยนาง นวินดา สุจินพรัหม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหาราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13  นำคณะนายทหารและสมาชิกแม่บ้านของหน่วยร่วมกัน เปิดโครงการ “ตู้แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณชุมชนรอบค่าย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3  พร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับของ ตู้แบ่งปันน้ำใจ ต้อง สวมหน้ากากอนามัย และ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง

จากนั้น พ.ท.บริสุทธิ์  สุจินพรัหม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยนาง นวินดา สุจินพรัหม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหาราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13  และคณะนายทหารออกเยี่ยมกำลังพล และครอบครัว พร้อมมอบสิ่งของสำหรับอุปโภคบริโภค อาทิไข่ไก่,น้ำมันพืช,กระเทียม,หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกำลังพลและครอบครัว จำนวน 230 ครอบครัว

Related posts