จันทบุรี I แข่งวิ่ง “ จันท์ 1 วิ่งเพื่อน้อง ” ระยะทาง 10.5 กิโลเมคร ชิงถ้วย กรมสมเด็จพระเทพฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 จัดการแข่งขัน “จันท์ 1 วิ่งเพื่อน้อง Chan 1 Run For Child Stronger Together” ระยะทาง 10.5 กิโลเมคร ชายและหญิง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 สนใจร่วมสมัครได้ที่ https://www.chan1.net/run2021/

วัตถุประสงค์

  • เพื่อจัดหารายได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนใน สพป.จันทบุรี เขต 1
  • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวิ่ง
  • เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรีและบริเวณจัดงาน

ชลาธร I จันทบุรี

Related posts