ลำปาง I เร่งช่วยเหลือครอบครัวพิการลูกจ้างโต๊ะจีนตกงานพิษโควิด19

นาย จำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมาย  นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จัดหางานจังหวัด ท้องที่ท้องถิ่น ลงพื้นที่กรณีได้ประสานว่ามีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน รายละเอียดดังนี้

ทราบชื่อ นางพรทิวา นามสมมุติ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 81 ซอย 6 บ้านพิชัย หมู่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ทราบว่า นางพรทิพาฯ อาศัยอยู่กับ พี่สาว นางประนอม เทพนันตา อายุ 65 ปี (พิการทางการได้ยิน) และหลานกำลังเรียนอนุบาล จำนวน 1 คน ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของรายได้ไม่เพียงกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และไม่มีงานทำ

เดิม นางพรทิภาฯ และพี่สาว มีอาชีพรับจ้างรายวันจัดโต๊ะจีน แต่ปัจจุบันทางร้านเลิกจ้างเนื่องจากผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้นางพรทิภาฯ และพี่สาว ไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว อาศัยเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ของพี่สาว เท่านั้น อีกทั้งยังรับภาระเลี้ยงดูหลาน ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของรายได้และอาหารในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ได้ให้การช่วยเหลือในเบี้องต้นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้ช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 3000 บาท ตามกระบวนการต่อไป

และจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมกับเทศบาลตำบลพิชัยบูรณาการให้การช่วยเหลือร่วมกัน มีหน่วยงานร่วมช่วยเหลือวางแผนในครั้งนี้ทางสำนักงานจัดหางานจะตรวจสอบตำแหน่งงานที่นายจ้างแจ้ง ประสานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูตำแหน่งว่างที่เหมาะสมให้เร็วที่สุดอีกครั้งทั้งนี้จะเร่งประสานหานายจ้างเพื่อการจ้างงานในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เพื่อลดการว่างงานมีรายได้ที่ดีขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

Related posts