นครสวรรค์ I เทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว บึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่จะเวียนมาครบอีกวาระหนึ่ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Related posts