ชลบุรี I ศบค. ประกาศนั่งรับประทานที่ร้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม

นาง พิกุล โสภา ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 15 พ.ค.64 นายภัครธร เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แจ้งว่า

จังหวัดชลบุรี ได้ถูกปรับระดับเขตพื้นที่สถานการณ์ ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ผ่านมาถือได้ว่ามีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยลดลง แต่ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงให้ปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร (เว้นในสถานศึกษา และสถานพยาบาล) ให้เปิดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในลักษณะของการนั่งรับประทานที่ร้านได้ จนถึงเวลา 23.00 น. ห้องบริการสถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ให้เปิดบริการได้จนถึงเวลา 23.00 น. ทั้งสองกรณีงดการบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรค ตามที่ทางราชการกำหนด โดยเคร่งครัด

และให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากได้ โดยให้พิจารณาตามความจำเป็น และดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรค ตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

และเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 พ.ค.64 บรรยากศร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นไปด้วยความคึกคักและมีความหวังของแม่ค้าพ่อค้าขายอาหารตามสั่ง แม้จะไม่เหมือนเดิม แต่มั่นใจว่าจะสามารถขายอาหารสร้างรายได้ให้กับพนักงานในร้านได้บ้าง

น.ส.จิตภินันท์ ประจักษ์อมรชัย เจ้าของร้าน เตี๋ยวเรือห้อยขาสัตหีบ และร้านครัวในสวน ซึ่งเป็นร้านอาหารอิสานมีอาหารตามสั่งแล้ว ยังบริการเตี๋ยวเรือห้อยขาชิลๆ ข้างสระบัวแดง บ้านเตาถ่าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามนั่งรับประทานในร้านที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกัน หลังจากทราบข่าวว่า จังหวัดชลบุรี อนุญาตให้สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้แล้วรู้สึกดีใจมาก ได้จัดเตรียมล้างทำความสะอาดสถานที่ ทั้งพื้น โต๊ะ เก้าอี้ และจานชามเครื่องครัวต่างๆ ให้สามารถนั่งรับประทานได้ ด้วยการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ทำสัญลักษณ์ที่ชัดเจน จัดให้มีเครื่องวัดไข้ เจลแอล กอฮอล์ล้างมือ บริการลูกค้าบริเวณหน้าร้าน เพื่อให้พร้อมที่จะเปิดให้บริการลูกค้า กลับมาใช้บริการรับประทานที่ร้านได้ในวันพรุ่งนี้ (17 พ.ค.64) ตามที่ ศบค.ชลบุรี มีประกาศมาตรการคลาย ในครั้งนี้

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts