ชลบุรี I สัตหีบ ติดเชื้อโควิด 5 ราย จากร่วมงานเลี้ยงและสัมผัสผู้ติดเชื้อ

(#)รายที่ 129 เป็นเพศหญิงอายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา ช่วงปิดเทอมกลับมาบ้านที่สัตหีบ อาศัยอยู่ ม. 2 ต.พลูตาหลวง พบความเสี่ยง วันที่ 5 พ.ค. 2564 ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดที่บริษัท แห่งหนึ่งใน อ.บ้านฉาง ภายหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อ 5 คน

(*)ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 122 และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

– มีผู้สัมผัสเสียงสูงร่วมบ้าน จำนวน 4 คน (พบติดเชื้อ 1 คน ไม่พบเชื้อ 3 คน)

-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมที่บริษัท จำนวน 8 คน(พบติดเชื้อ 5 คนไม่ติดเชื้อ 3 คน)

(#)รายที่ 130 เป็นเพศหญิงอายุ 30 ปี อาชีพพนักงานราชการหน่วยงานทหารเรืออาศัยอยู่ ม.6 ต.สัตหีบ พบความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2564 ได้ไปเที่ยวที่ จ.จันทบุรี กับเพื่อนร่วมงาน และหลานรวม จำนวน 5 คน ภายหลังพบเพื่อนติดเชื้อ 1 คน และหลานติดเชื้อ 1 คน

(*) ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน ที่เป็นเพื่อนร่วมงานเดียวกัน และไปเที่ยวที่จันทบุรีด้วยกัน

-มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 4 คน (พบติดเชื้อ 1 คน และรอผลการตรวจ 3 คน)

-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมที่ทำงาน จำนวน 10 คน (พบติดเชื้อ 1 คน  ไม่พบเชื้อ 8 คนและรอผลการตรวจ 1 คน)

-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิด จำนวน 2 คน (ตรวจไม่พบเชื้อ)

(#)รายที่ 131 เป็นเพศชายอายุ 29 ปี อาชีพข้าราชการทหารเรือ อาศัยอยู่ ม.5 ต.สัตหีบ พบความเสี่ยงมีประวัติร่วมดื่มสังสรรค์กับเพื่อน และญาติพี่น้อง รวมจำนวน 5 คน

(*) ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า มีความเสี่ยงในการร่วมดื่มสังสรรค์ กับเพื่อนและญาติพี่น้อง  ที่อาจพบการติดเชื้อ

– มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านจำนวน 2 คน(รอผลการตรวจ)

-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมวงสังสรรค์ จำนวน 5 คน (รอผลการตรวจ)

-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมงานจำนวน 11 คน (รอผลการตรวจ)

(#) รายที่ 132 เป็นเด็กชายอายุ 3 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพอาศัยอยู่ ม.6 ต.สัตหีบ มีประวัติสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 130 ซึ่งเป็นคุณป้า และได้ไปเที่ยวร่วมกันที่ จ.จันทบุรี

(*)ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 30 ที่เป็นคุณป้า

– มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านที่สัตหีบ จำนวน 4 คน (พบติดเชื้อ 1 คน และรอผลการตรวจ 3 คน)

-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านที่อ.บางละมุง จำนวน 3 คน (รอผลการตรวจ)

-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านที่ จ.ระยอง จำนวน 3 คน (รอผลการตรวจ)

(#) รายที่ 133 เป็นเพศหญิงอายุ 53 ปี อาชีพแม่บ้าน อาศัยอยู่ ม.2 ต.นาจอมเทียน พักอาศัยอยู่ร่วมกับสามีชาวพม่าผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 105 และลูกสาวของตนเองรายที่ 97

(*) ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อพบว่าสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 105 ชาวพม่า และรายที่ 97 ลูกสาว

-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 3 คน (พบการติดเชื้อทั้งหมด)

-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดกัน จำนวน 3 คน (ผลไม่พบเชื้อ)

สรุป… ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า

(#)สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน จำนวน 1 ราย

(#)สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยัน จำนวน 3 ราย

(#)สัมผัสร่วมที่ทำงานกับผู้ติดเชื้อยืนยัน จำนวน 1 ราย

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts