ชลบุรี I ครัวสนามเรารักสัตหีบ ผู้ใหญ่อุดมนำส่งถึงลูกบ้าน

นาย อุดม สุวรรณฆะนะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ลงพื้นที่บ้านนาจอมเทียน แจกจ่ายข้าวและน้ำดื่มปรุงสุก ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกับ นายธงชัย สมพงษ์ธรรม นาย ธานี แตงอ่อน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นาง ธนกาญจน์ หมั่นทำ แพทย์ประจำตำบล โดยได้ร่วมกันเดินทางนำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในวันนี้ นับเป็นวันที่ 4

 

หลังจากที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประสานความร่วมมือกัน ระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยมี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี เป็นแกนนำและประสานความร่วมมือกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และห้างทองสุพัตรา ในการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด 19 อันแสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน เมื่อมีเหตุหรือสภาวะวิกฤต ต่างก็ได้เข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันแสดงถึงน้ำใจที่มีต่อกัน โดยครัวสนามเรารักสัตหีบ จะนำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ระหว่างวันที่ 13 – 22 พ.ค.64 รวม 10 วัน

ซึ่งในวันนี้ ในส่วนของพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ ต้องขอขอบคุณ คุณสุพัตรา เผือกประพันธุ์ (เจ้าของห้างทองสุพัตรา) ที่ได้มอบเงินส่วนตัว จำนวน 5,000 บาท ให้กับแม่ครัวและเพื่อสนับสนุนจัดซื้อน้ำดื่มให้กับคณะในระหว่างทำงานในช่วงนี้ และขอขอบคุณ สท.บอย จาก ทต.บางเสร่ คุณพัดชา นาคเจริญ ที่มอบน้ำน้ำดื่ม กำนัน ธนพัฒน์ บรรบุปผา กำนันตำบลนาจอมเทียน รวมถึงแพทย์ประจำตำบล ที่ได้ร่วมประสานงาน กับผู้ใหญ่บ้าน ม.1ต.นาจอมเทียน ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่นำอาหารปรุงสุก อาทิ ข้าว ไก่กระเทียม พร้อมไข่ต้ม น้ำดื่ม ลงพื้นที่มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวตำบลนาจอมเทียน เพิ่มเติม จำนวน 150 ชุด ในวันนี้ด้วย

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts