ลำปาง I บูรณาการช่วยเหลือครอบครัวหญิงพิการมีงานทำแล้วหลังตกงาน

นาย จำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะเหล่าจิตอาสาพระราชทาน 904 หลายหน่วยงานภาครัฐเอกชนพร้อมหน่วยงานสังกัดพม.ลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง เทศบาลพิชัย ตามที่ทางสื่อมวลชนได้เสนอข่าว กรณีได้ประสานว่ามีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนต้องการข้าสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือครอบครัวนางพรทิวา นามสมมุติ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 81 ซอย 6 บ้านพิชัย หมู่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ทราบว่า นางพรทิพาฯ อาศัยอยู่กับ พี่สาว นางประนอม เทพนันตา อายุ 65 ปี (พิการทางการได้ยิน) และหลานกำลังเรียนอนุบาล จำนวน 1 คน ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของรายได้ไม่เพียงกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และไม่มีงานทำ เดิม นางพรทิภาฯ และพี่สาว มีอาชีพรับจ้างรายวันจัดโต๊ะจีน แต่ปัจจุบันทางร้านเลิกจ้างเนื่องจากผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้นางพรทิภาฯ และพี่สาว ไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว อาศัยเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ของพี่สาว เท่านั้น

อีกทั้งยังรับภาระเลี้ยงดูหลาน ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของรายได้และอาหารในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้ช่วยเหลือเร่งด่วน เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 3000 บาท ตามระเบียบต่อไป และจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมกับเทศบาลตำบลพิชัย/กู้ภัยสว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการให้การช่วยเหลือร่วมกัน

ล่าสุดวันนี้สำนักงานจัดหางานได้จัดหาตำแหน่งงานให้นางพรนิภา นามสมมุติ ได้มีงานทำแล้ว ที่รับการบรรจุเข้าทำงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ สวนอาหาร ปางหลวงการ์เด้นลำปาง  ตำแหน่ง แม่บ้าน โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท และมีสวัสดิการมีประกันสังคม, ชุดฟอร์มพนักงาน/อาหาร 2 มื้อ สำหรับนางประนอม  นามสมุติอายุ 65 ปี (พิการทางการได้ยิน) สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ได้ให้ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 และจะดำเนินการประสานนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อให้การช่วยเหลือรับสิทธิมาตรา 35 ต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

Related posts