สตูล I อบต.ควนกาหลง เข้มมาตรการสวมหน้ากากอนามัย จับจริงปรับจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง นำโดยนายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ร่วมกับอำเภอควนกาหลง และสถานีตำรวจภูธรควนกาหลง จัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดเพื่อคัดกรอง และค้นหาเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสตูล  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ควนกาหลง ที่ได้รับมอบหมายประจำจุดตรวจ และเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นแนวทางเดียวกัน

โดยเน้นย้ำว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกพื้นที่ ที่เดินทางมาต้องสวมหน้ากากอนามัย 100%   และขอความร่วมมือสำหรับพี่น้องประชาชนนอกพื้นที่ที่ยังมีความจำเป็นเดินทางมา ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอชนะหรือลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองดังกล่าว ณ บริเวณหน้าโรงเรียนนิคมซอย 10 หมู่ที่ 2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหะสถาน โควิด19ระลอกใหม่ เพราะการสวมหน้ากากอนามัยเป็นหนึ่งวิธีที่คุณจะปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และไม่หากปฏิบัตติตาม  ถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ คือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท (โดยกำหนดขั้นต่ำในครั้งแรกคือปรับ6,000บาท)

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ อบต.ควนกาหลง ที่ด่านตรวจก็เจอน้อง ๆ ขับรถมาไม่ใส่แมสเจ้าหน้าที่ก็อยากจะปรับน้องๆกลุ่มนี้ตามกฎ กติกา แต่ถือเป็นความผิดครั้งแรก ก็จัดกันไปวิดพื้นคนละ 20 ครั้ง พอหอมปากหอมคอ แถมใจดีแจกหน้ากากให้สวมใส่เพื่อป้องกันโควิด-19 ไปอีก  “ใส่เถอะรักนะอยากให้ใส่”ถ้าเจอครั้งหน้าแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยอย่าหาว่าพวกพี่ไม่รัก

นิตยา I สตูล

Related posts