ราชบุรี I เทศบาลเมืองบ้านโป่ง รณรงค์เคาะประตูบ้านมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านโป่ง พร้อมคณะผู้บริหารกล่าวตัอนรับ ผู้นำชุมชนและอสม.เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและกาาติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหว้ดราชบุรี

ต่อมาผู้นำชุมชน กรรมการและอสม.ชุมชนโฆสิตสกุล นำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 และบริการรับการลงทะเบียนฉีดวัดซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมี นายธานินทร์ หาญวานิช รองประธานสภาเทศบาลฯ นำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เขต 2 ร่วมรณรงค์ครั้งนี้ ที่ชุมชนโฆสิตสกุล เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อมร : สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts