ศรีสะเกษ I Army Delivery นำผลผลิตออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน

ที่บ้านท่าพระ ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พันเอกเอกภคพล มีทิพย์  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23  มอบหมายให้นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23 พร้อมด้วยกำลังพล นำผลผลิตทางการเกษตร “โครงการทหารพันธุ์ดี” ของหน่วยซึ่งได้เพราะปลูกเอง จากศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23 เป็นผักปลอดสารพิษได้แก่ ฟักเขียว ฟักทอง บวบ พริก ตะไคร้ ถั่วพู มะเขือเทศ มะเขือเปราะ แตงกวา มะละกอ และไข่ไก่สด ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านท่าพระ หมู่7 ต.ภูเงิน และยังได้ตรวจเยี่ยมทำแผลมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง ได้ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย แนะนำสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งและเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

โดยประชาชนได้ขอบคุณที่ทหารได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

อิสระชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ

Related posts