จันทบุรี I รพ.พระปกเกล้า ชี้แจงเรื่องผู้ป่วยสมองขาดเลือดหลังได้รับวัคซีน

สืบเนื่องจากมีผู้ป่วยชายไทย อายุ 58 ปี ที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีประวัติแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรงฉับพลันโดยอาการเกิดขึ้น 3 วัน หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ซึ่งได้ตรวจพบว่าสมองซีกขวาขาดเลือดขนาดใหญ่และไม่ตอบสนองต่อการให้ยาละลายลิ่มเลือดมีผลทำให้เกิดสภาวะสมองบวมอย่างมาก ระดับความรู้สึกตัวลดลง และต้องผ่าตัดกระโหลกศรีษะฉุกเฉินเพื่อลดความดันสมอง ซึ่งเหตุการณ์เจ็บป่วยดังกล่าว “มิได้เกิดจากการ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “แต่อย่างใดแต่เกิดเนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มีภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเดิมอยู่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและไม่ควรเกิดความตระหนกจากกรณีดังกล่าวสิ่งที่เราต้องการจากประชาชนมากที่สุดในเวลานี้นอกจากการปฎิบัติตัวตามแนวทางป้องกันโควิด-19 ตามที่ทุกท่านทราบแล้ว ที่สำคัญคือต้องการให้ประชาชนได้รับวัคซีนให้เร็วและมากที่สุดและขอเชิญชวนทุกท่านลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่รัฐบาลกำหนดเราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

Related posts