นครสวรรค์ I ประชุมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสกล คลังพลอย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตาคลี พัฒนาการอำเภอตาคลี สาธารณสุขอำเภอตาคลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในอำเภอตาคลี ปลัดอำเภอตาคลี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อรณรงค์การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Related posts