นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 18/2564

ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 18/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ Unifide communication (cisco jabber) เพื่อติดตามสถานการณ์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรณรงค์การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับประชาชน ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ

Related posts