ราชบุรี I คหบดีสนับสนุนงบประมาณช่วยภัยโควิด 19

จากสถานการเชื้อโรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ประชาชนล้มป่วยและต้องเข้ารักษาพยาบาลจำนวนมาก โรงพยาบาลต้องใช้งบประมาณในการดูแลผู้ป่วย จำนวนมากอีกทั้งบุคคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล และยามใดที่ จ.ราชบุรี เกิดวิกฤษ์หรือภัยต่างๆ คุณแม่วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี  เป็นหนึ่งในปูชนียบุคคลของจังหวัดราชบฺรีที่มีจิตศรัธา ช่วยเหลือสังคมราชบุรีตลอดมา  ในช่วงที่สังคมกำลังเผชิญภาวะวิกฤติโควิด19.  ท่านได้มอบเงินให้แก่ 2 หน่วยงานสำคัญของจังหวัดราชบุรี คือ

1.โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 500,000 บาท

2.สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี 500,000 บาท สื่อมวลชน จ.ราชบุรี ขออนุโมทนาบุญที่ท่านได้สละทรัพย์ช่วยงานด้านสาธารณะกุศลในครั้งนี้

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts