04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ราชบุรี I ผวจ. แนะประชาชนดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี  กล่าวว่า จังหวัดได้ออกคำสั่งจังหวัด ที่ 1988/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ฉบับที่ 26 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ปรากฏว่า ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพ มีการเฝ้าระวังอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพสามารถลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19  ได้

ในส่วนของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนจังหวัดราชบุรี ขอส่งตารางการจองคิวและการปรับมาตราการเข้ารับการฉีดวัคซีนโครวิด 19  ตามช่องทางที่แจ้งไปแล้วในตาราง ขณะนี้มียอดสะสมของผู้ป่วยทั่วประเทศไทยในภาพรวม มีผู้ป่วยสะสม 84 ,692 ราย หายป่วยสะสม 42,492 ราย และหายป่วยกลับบ้านได้แล้ว 2,718 ราย และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,793 ราย จากเรือนจำ+680 ราย รวม +2,473 ราย ตามรารางดังต่อไปนี้

 

สุพจน์ I ราชบุรี