ราชบุรี I ตลาดศรีเมือง เติมพลังช่วยพี่น้อง กทม.ฝ่าวิกฤตโควิด19

ที่ตลาดศรีเมือง อ.เมืองจ.ราชบุรี คุณวีณา  ศรีสรรพางค์ รอง ปธ.กก.บริหาร  ตลาดศรีเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน มอบผัก จำนวน 5 ตัน ที่ผู้ประกอบการค้าได้ร่วมสนับสนุนให้กับทาง กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

โดยคุณอุเทน ชนะกุล  ผอ.กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปประกอบอาหารที่โรงครัวกลาง สำหรับให้บริการแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และช่วยเหลือครอบครัวที่เปราะบางจากการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทำการส่งมอบ ณ สำนักงานตลาดศรีเมือง  อ.เมือง จ.ราชบุรี

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts