ตราด I เกษตรจังหวัดเฟ้นหาคนต้นแบบ สร้างอัตลักษณ์ทุเรียนตราด

สวนทุเรียนสวนเตี่ย ของ นายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เป็น 1 ในสวนทุเรียนต้นแบบระดับภาคตะวันออก ที่ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคัดเลือก การผลิตทุเรียนคุณภาพ  โดยคณะกรรมการกรมส่งเสริมการเกษตร คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับเขตสู่ระดับประเทศ ปี 2564 นำโดย นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับเขตสู่ระดับประเทศ ปี 2564 โดยสวนเตี่ย นายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน จังหวัดตราด  ซึ่งมีคณะกรรมการจากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง พร้อมคณะมาเป็นผู้ประเมินและซักถามข้อสงสัย   และร่วมเยี่ยมชมสวนทุเรียนและกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการคัดเลือก

สำหรับสวนทุเรียน สวนเตี่ย ของนายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ มีประมาณ 100 ไร่ และได้ใช้เวลา ร่วมกว่า 30 ปี ในการปลูกและดูแล และมีแนวคิดที่จะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพ และมีอัตลักษณ์ ทั้งรสชาต กลิ่น และเนื้อ รวมทั้ง สามารถเก็บผลผลิตให้ได้ช่วงเวลาที่เป็นที่ต้องการของตลาด จนกระทั่งประสบความสำเร็จ ปัจจุบันจำหน่ายทุเรียนช่องทางออนไลน์ โดยมีทุเรียนพันธ์สาวชม กิโลกรัมละ 230 บาท ทุเรียนหมอนทองกิโลกรัมละ 190 บาท และทุเรียนชะนีกิโลกรัมละ 130 บาท

ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดตราด ได้กล่าวเสริมว่า สำหรับการประเมินสวนทุเรียนสวนเตี่ย เป็นการค้นหาคนต้นแบบ ที่จะสร้างให้จังหวัดตราดนั้นคงความอัตลักษณ์ ของผลไม้ อย่างทุเรียน ที่มีวิธีคิด  วิธีประยุกต์ใช้ การจัดการผลผลิตถึงผู้บริโภคโดยไม่มีปัญหา และในอนาคตเป็นสวนแห่งการเรียนรู้ ในเรื่องของการบริหารจัดการ ซึ่งดินเป็นปัจจัยการผลิตที่จำเป็นมากที่สุด ต้นทุนการผลิตต้องได้ ต้องดี และต้องประหยัดจริง

ธนเดช I ตราด 

Related posts