ลำปาง I รุดช่วยเหลือหนุ่มเมืองกรุงเร่ร่อนรวม 10 ปี ไร้ที่อยู่อาศัย

นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงและของมนุษย์พร้อมด้วย นางสาวกันณิการ์ จานชา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่สถานีรถไฟตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟลำปาง พบชายเดินเร่ร่อนบริเวณสถานีรถไฟมาประมาณ 1 อาทิตย์แล้ว เบื้องต้นจากการสอบข้อเท็จจริงทราบชื่อ นายนพดล นามสมมุติ อายุ 49 ปี มีภูมิลำเนากรุงเทพฯ เร่ร่อนมากว่า10 ปี เดินทางไปมาระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง เป็นประจำ

มักจะขออาหารจากวัดในตัวเมืองลำปางปะทังชีวิต กลางคืนอาศัยนอนบริเวณโกดังข้างสถานีรถไฟ สถานะภาพครอบครัวหย่าร้างกับภรรยา และมีบุตรด้วยกัน 2 คน เเต่ไม่สามารถติดต่อบุตรได้ นายนพดลฯ มีโรคประจำตัวเป็นโรคเกาฑ์ อาชีพเดิมเคยทำงานรับจ้างในบริษัทขนส่ง เอเเอนดี เเต่ถูกเลิกจ้าง การดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น ผอ.ศูนย์คุ้มครองฯ ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้บริการด้านปัจจัยสี่ภายในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางเป็นการชั่วคราว ตาม พรบ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และในวันรุ่งขึ้น จะดำเนินการนำส่ง นายนพดลฯ เข้ารับการตรวจร่างกายคัดกรอง 5 โรคร้ายแรง และคัดกรอง Covid-19 เป็นการเร่งด่วน ที่ รพ.ลำปาง เพื่อเข้าสู่กระบวนตามระเบียบขั้นตอนต่อไป

 

Related posts