ศรีสะเกษ I ททท. ประชุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานประชุมแนวทางการสมัครมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) โดยมีนางสาว ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุรินทร์ นายศักด์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ มีผู้ประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร 30 ราย เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยว ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นางสาว ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการในอุสาหกรรมท่องเที่ยวปรับปรุงสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค

เพื่อปกป้องและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีประสบการ การท่องเที่ยวที่ดี มีความสุข มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยมาตรฐานสุขอนามัย ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ประกอบการผ่านมาตรฐานดังกล่าว จำนวน 21 ราย

อิสระชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ

Related posts