ชลบุรี I ทรภ.1 ร่วมระดมกำลังพลจิตอาสาซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยจากพายุฝน

จากเหตุการณ์ที่มีพายุ ฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว พลเรือโท โกวิท  อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มีดำริให้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่พี่น้องประชาชนชาว ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ล่าสุดผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายยังคงต้องรอการซ่อมทำ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จึงได้มอบหมายให้ พลเรือตรี จรัญวีร์  ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ จำนวน 12 นาย ร่วมกับ อบต.แสมสาร ระดมให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านอย่างเร่งด่วน ให้สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุฝนฟ้าคะนองดังกล่าว โดยมีนายสาคร โพธิ์คำ ปลัด อบต.แสมสาร นายอิสระ คุ้มครองทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.แสมสาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ร่วมคณะให้การช่วยเหลือด้วย

ในการนี้ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้นำทีมลงมือให้การช่วยเหลือในการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายด้วยตัวของท่านเอง พร้อมทั้งยังได้มอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าของบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และมอบน้ำดื่มให้แก่กำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ และช่างจาก อบต.แสมสาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับให้การช่วยเหลือ ในการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จต่อไป แสดงให้เห็นว่าในยามที่เกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้  ไม่ว่าจะสาธารณภัยทั้งทางบก หรือทางทะเล ทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในทุกโอกาส

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts