สระแก้ว I นายอำเภอวังสมบูรณ์พร้อมกับกำนันวังสมบูรณ์เดินรณรงค์ฉีดวัคซีน

ภายใต้การอำนวยการของ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สั่งการให้ นายกองโท คณัสชนม์ ศรีเจริญ ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนอำเภอวังสมบูรณ์ ที่ 10  พร้อมด้วย นายเดชา วงษ์ท้าว กำนันตำบลวังสมบูรณ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 และ 16 ตำบลวังสมบูรณ์ ร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.

จัดกิจกรรมรณรงค์ เคาะประตูบ้าน เชิญชวนประชาชน ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ในกลุ่มประชาชน อายุ 12-59 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่ประชาชนชาวอำเภอวังสมบูรณ์

Related posts