นครสวรรค์ I อ.ตาคลี ประชุมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสกล คลังพลอย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมกับ นายกิตติ ลิ้มศิริชัย รักษาการนายอำเภอไพศาลี สาธารณสุขอำเภอไพศาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในอำเภอไพศาลี ปลัดอำเภอไพศาลี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อรณรงค์การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Related posts