ชลบุรี I โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เดินหน้าเรียนออนไลน์

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผยความคืบหน้าเรื่องการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนให้กับนักเรียน ในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้มอบหมายให้คณะทำงาน ทีมเลขานายกเมืองพัทยา และ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ซึ่งรับผิดชอบสำนักการศึกษาเมืองพัทยา

ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของโรงเรียนทั้ง 11 แห่ง ในสังกัดเมืองพัทยา รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรและความพร้อมด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทางของระบบเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นในพัทยาทั้ง 3 แห่ง คือ โสภณเคเบิ้ลทีวี บางละมุงเคเบิ้ลทีวี และทิพย์มณีเคเบิ้ลทีวี

ทั้งนี้ จากการสำรวจความพร้อมทั้ง 11 โรงเรียน ในสังกัดเมืองพัทยาแล้ว จะมีการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ร่วมกับสื่อท้องถิ่น โดยก่อนจะมีการร่วมหารือกับผู้บริหารเคเบิ้ลทีวีทั้ง 3 แห่ง ในการเชื่อมต่อระบบและแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับเยาวชนในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในเร็วๆ นี้

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts