ชลบุรี I เรือนจำพิเศษพัทยา ผุดมาตรการพิเศษ เยี่ยมญาติทางสมาร์ทโฟน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกสาม ที่เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับหลายฝ่าย รวมถึงญาติของผู้ต้องขังราชทัณฑ์ โดยไม่สามารถรู้ว่าบุตรหลานหรือญาติของตนเองที่อยู่ภายในเรือนจำมีความปลอดภัยจากโรคโควิดมากน้อยเพียงใด

นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำพิเศษพัทยาได้ ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าพบการติดเชื้อ โดยในเรือนได้ยกเลิกหลายกิจกรรมเป็นการชั่วคราว เพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยเน้นการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงกิจกรรมการเยี่ยมญาติในเรือนจำด้วย

ทั้งนี้ เรือนจำพิเศษพัทยา ได้มีมาตรการต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น ได้วางแผนการป้องกันโดยวางหลักเกณฑ์ว่า ผู้ต้องขังเข้า-ออกเรือนจำจะต้องกักตัว 21 วัน และจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางละมุงและสาธารณสุขอำเภอบางละมุง เข้ามาสุ่มตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นประจำ และมีแนวทางจะสร้างโรงพยาบาลสนาม ภายในเรือนจำ ประมาณ 300 เตียง

หากเกิดการแพร่ระบาด ซึ่งสามารถดูแลผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ สำหรับการเยี่ยมผู้ต้องราชทัณฑ์ ทางเรือนจำพิเศษให้บริการเยี่ยมแบบออนไลน์ ซึ่งญาติผู้ต้องราชทัณฑ์ไม่ต้องเดินทางมาที่เรือนจำ แต่สามารถเยี่ยมญาติผ่านสมาร์ทโฟนที่ทางเรือนจำจัดเตรียมไว้ให้

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts