ลำปาง I บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วย หญิงไร้ที่พึ่งบ้านทรุดตัว

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมาย ให้นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้ใหญ่บ้าน​บ้านห้างฉัตรเหนือ​ หมู่ 2 ประสานขอความช่วยเหลือมายังเทศบาล​ตำบลห้างฉัตร ว่ามีผู้ประสบปัญหาฯ ชื่อ นางเสาวรีย์ นามสมมุติ อาศัยอยู่กับบุตรชาย 2 คน ที่อยู่อาศัยทรุดตัว ไม่สามารถอาศัยได้อย่างถาวร นางเสาวรีย์ฯ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอนไม่เพียงพอแก่การครองชีพ มีโรคประจำตัวเรื้องรัง เป็นความดันโลหิตสูงและไมเกรน การช่วยเหลือเบื้องต้น

นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้กำลังใจ และช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท

ประสานน่วมบูรณาการ อบจ.ลงพื้นที่ช่วยเหลือวันที่ 27/5/2564 เวลา 15.00 น.ในส่วนการวางแผนระยะต่อไป ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.คณะผู้บริหารอบจ.ลำปางร่วมมาดูสภสพบ้านให้กำลังใจร่วมวางแผนช่วยเหลือบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลห้างฉัตร ให้การช่วยเหลือและดูเเลเรื่องซ่อมเเซมบ้านต่อไป

Related posts