จันทบุรี I เตรียมสถานที่กักกัน 2 แห่ง กักตัวแรงงานไทยจาก ตปท. และแรงงานต่างด้าว

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จังหวัดจันทบุรี หรือ ศปก.จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ ปลัดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ผดุงศักดิ์ รักษาสุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.จันทบุรี นายอำเภอสอยดาว ประชาสัมพันธ์จังหวัด / ปภ.จังหวัด / รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ชมความพร้อมของสถานที่กักกันเฉพาะองค์กร Organizational Quarantine หรือ OQ เพื่อใช้ในการกักกันคนคนไทยที่ไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้ง แรงงาน 3 สัญชาติ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ที่เตรียมเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายตาม MOU หากรัฐบาลผ่อนปรนอนุญาตให้เข้ามาทำงานได้

เข้ากักกันในสถานที่กักกันเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ร่วม กับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี / ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมสถานที่กักกัน OQ เบื้องต้นไว้รวม 2 แห่งที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ตชด.11 คือ กองร้อย ตชด.114 บ้านตาเรือง  ต.ปะตง อ.สอยดาว และ กองร้อย ตชด.115 บ้านโป่งเก่า ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี แต่ละแห่งสามารถรองรับในการกักตัวได้ 50 คน พร้อมเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

​​​​สถิต I จันทบุรี

Related posts