ชลบุรี I วัคซีนซิโนแวค 2 หมื่นโดสถึงเมืองพัทยาแล้ว

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าขณะนี้เมืองพัทยาและพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวค จำนวน 20,000 โดส จากส่วนกลางแล้ว ซึ่งเตรียมพร้อมให้บริการฉีดให้กับประชาชนในเขตเมืองพัทยา และอำเภอบางละมุง ในวันพฤหัสที่ 20 พ.ค.64 เป็นวันแรก และวันศุกร์ที่ 21 พ.ค.64 เป็นวันที่สอง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะมีวัคซีนล็อตถัดไป ในช่วงต้อนเดือน มิ.ย.64

ทั้งนี้ เบื้องต้นในส่วนของเมืองพัทยา มีแผนที่จะให้บริการฉีดวัคซีนวันละ 10,000 โดส และในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมบริการฉีดวัคซีนของอำเภอบางละมุง ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ วันละ 50,000 โดส และทั้งจังหวัดชลบุรี จะทำการฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 1 แสนโดส ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้

 

ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนั้น เราได้เตรียมไว้ตั้งแต่ล็อตแรกที่จะมา แต่ว่าถูกเลื่อนการส่งมอบออกไป แต่ในขณะนี้นั้นวัคซีนได้มาถึงจังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว ก็จะเริ่มทำการฉีดตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะใช้สถานที่ คือ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา รพ.เมืองพัทยา รพ.กรุงเทพพัทยา และเทศบาลตำบลโป่ง ซึ่งคงได้ฉีดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวต่อว่าสำหรับวัคซีนซิโนแวค จำนวน 20,000 โดส จะแบ่งอัตราส่วนการให้บริการฉีดวัคซีนออกเป็น การลงทะเบียนตามเป้าหมายของรัฐ จากลงทะเบียนหมอพร้อม 30% ลงทะเบียนผ่านสถานพยาบาลท้องถิ่นหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด และลงทะเบียนผ่านชุมชนและ อสม. รวม 50% และอีกประมาณ 10-20% เป็นในส่วนของการวอล์กอิน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ

 

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts