สระแก้ว I เทศบาลตำบลบ้านด่าน ล้างท่อระบายน้ำ ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

ร้อยตรีเหรียญชัย มาวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน ได้นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่าน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน

ร่วมด้วยทีมงาน ผอ.รพสต. กำนัน สารวัตร ผู้ช่วยผญ. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และถนนบริเวณ ม.5 เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น และถูกสุขลักษณะไม่ให้เกิดโรคระบาดอื่นๆในวันข้างหน้า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ม.5 ที่สนับสนุนเครื่องดื่ม และออกมาช่วยทีมงานด้วยครับ

Related posts